Výhody členstva

 • Výhodnejšie obchodné podmienky u našich zmluvných dodávateľov
 • Široké portfólio kvalitných produktov vlastnej značky SAMA
 • Uvedenie nových produktov na trh
 • Marketingová podpora prostredníctvom letákových akcií, plagátov s akciovým tovarom na predajňu a akčných cenoviek
 • Marketingové poradenstvo týkajúce sa označenia predajní a predmetov na podporu predaja
 • Pravidelné návštevy vašej maloobchodnej prevádzky a poradenské služby nášho obchodného konzultanta

Obchodný konzultant

 • Konzultuje s členom spoluprácu so zmluvnými dodávateľmi siete SAMA
 • Poskytuje marketingovú podporu: vonkajší dizajn, zariadenie predajne, oblečenie
 • Informuje o novinkách, nových dodávateľoch a konzultuje návrhy, ktoré vedú k zlepšeniu a k skvalitneniu služieb
 • Poskytuje vizuál SAMA výrobkov
 • Informuje o aktivitách siete,  zabezpečuje obchodné kontakty , prípadne pomáha riešiť iné problémy